Amet Osmani mbetet kryetar i Federatës së pehlivanave të Maqedonisë

437

Pas ankesës së kryetarit të Federatës për mundje të pehlivanave të Maqedonisë me nr.08-1981/1 prej 04.07.2019 kundër Aktvendimit të Regjistrit qëndrorë të RMV-së, me nr.30120190014715 prej 17.05.2019 me të cilën bëhen ndryshime në Federatë më konkretisht te personi I autorizuar, Komisioni për ankesa pranë Regjistrit Qëndrorë solli Aktvendim për pranim të ankesës dhe anulim të Aktvendimit të Regjistrit qëndrorë me nr.30120190014715 prej 17.05.2019, dhe i jep udhëzime Regjistrit qëndrorë që lëndën ta procesuon përsëri.
Duke I shqyrtuar dëshmitë e dorëzuara dhe Aktvendimin e komisionit, Regjistri Qëndrorë I RMV-së, sot me 19.07.2019 solli Aktvendim me të cilin kryetar I Federatës së pehlivanëve të Maqedonisë mbetet Amet Osmani.
Më posht keni edhe foto nga gjendja aktuale e lëshuar nga Regjistri Qëndrorë I RMV-së.Faktiditor. Ch

MÖBEL THEMA

Comments