Ai ka thënë se ky komunitet përfaqëson një pjesë integrale të shoqërisë së Kosovës.

“BE-ja do të vazhdojë të mbështesë romët e Kosovës, si dhe të gjitha komunitetet e tjera që të jenë pjesë gjithëpërfshirëse e të gjitha sferave të jetës publike në Kosovë”, thuhet në deklaratën e Zyrës së BE-së.