Enti shtetëror për statistikë njofton për aplikimin e kandidatëve për instruktor rajonal / regjistrues rajonal

113

Të gjithë personat e interesuar që dëshirojnë të jenë pjesë e ekipit që do të kryejë Regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave 2021 janë të ftuar të aplikojnë për këtë thirrje.
Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme https://popis2021.stat.gov.mk, e cila gjithashtu rendit kushtet që aplikantët duhet të plotësojnë.
Afati i aplikimit është 5 gusht 2021.
Merr pjesë në Regjistrimin 2021!

Comments