Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe 581m.

140

Vlera e projektit është 7,173,841.00 denarë me tvsh të përfshirë, ndërsa mjetet janë siguruar nga Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe bashkëfinancim nga Komuna e Studeniçanit. Realizues i punimeve është kompania VATO DOO Studeniçan. Afati i realizmit të punimeve 8 muaj.

MÖBEL THEMA

Comments