Katica mbaroi!Katica tjetër nuk duam më

Ky vend nuk ka asgjë të përbashkët me demokracinë dhe sundimin e së drejtës.

103

Urim Salihu

MÖBEL THEMA

Katica mbaroi dhe bashkë me të edhe shpresa se Maqedonia e Veriut kishte lënë pas krahëve gjyqësinë e qelbur që ka shkatërruar midis të tjerash shumë fate njerëzish .Tre “gratë “e famshme të SPS-së tashmë mbetën një kujtim i largët për ne.Ata s’do jenë më të bëjnë spektakle.Por akoma më keq,sepse ne nuk duam më një Katica tjetër.Për ne mbaroi çdo gjë.Ky vend është marrë peng.Duhet te kemi kujdes sepse koha e luftës së klasave dhe marksizëm leninizmi ende nuk është shkulur prej këtu.Ky vend nuk ka asgjë të përbashkët me demokracinë dhe sundimin e së drejtës.

Comments