Maqedoni, të punësuarit në administratën gjyqësore kërcënohen me grevë

Nëse kërkesat e tyre nuk miratohen, ata do të bëjnë grevë

69

Punonjësve në gjykatë tre deri në katër herë tu jepen kompensim i pagës, me qëllim që të vijë deri tek shuma e përafërt e shpërblimit të marrë nga gjyqtarët, kërkuan nga Sindikata e Gjykatës.

Informohu per Koronavirusin ne Zvicer

Sipas tyre, një gjyqtar nuk mund të marrë kompensim, në varësi të pozitës, prej 6.000 deri më 8.000 denarë, ndërsa punonjësit prej 700 deri më 1.500 denarë. Nëse kërkesat e tyre nuk miratohen, ata do të bëjnë grevë.

“Për të balancuar ato kërkesa, tonat, sa e drejtë është shpërndarja e pagave. Ne themi që së pari themi që duhet të pjes e punonjësve në gjykatë për dy deri në tre herë në krahasim me gjykatësit. Nëse e dimë që një punonjës i ri merr 15.000, atëherë nëse i rritim dy ose tre herë do të arrijmë 4.500 denarë, ndërsa gjyqtarët do të qëndrojnë në 6,000 tyre, kështu që ne mund të themi një mënyrë të ekuilibruar. Ne nuk jemi për një grevë të bardhë, ne jemi për një grevë të zezë, për të cilën mund të jetë më e errët, me të gjitha shenjat e mundshme që duhet të bëhen”.

Comments