Regjimet totalitare duhet të dënohen për krimet kundër njerëzimit, jo të ndihmohet rikthimi i tyre në pushtet!

100

Abdulla Mehmeti

Nga shkon LDK-ja dhe ku dëshiron ta çojë Kosovën me udhëheqës të përfshirë në krime të ish regjimit komunist serb-jugosllav?

I

Sipas parimeve demokratike dhe rekomandimeve që dalin nga dy Rezolutat e Këshillit të Evropës 1096 (1996) dhe 1481 (2006), edhe partitë tjera politike do të duhej të shkunden nga themeli, të pastrohen nga personat e përfshirë në krime kundër shqiptarëve nga ish regjimi komunist serb-jugosllav (përmes agjenturave të tyre), si dhe në korrupsion e krime të rënda kundër qytetarëve dhe shtetit të pavarur të Kosovës.

II

Kjo nuk është çështje individuale, për hakmarrje dhe inate, por çështje e vlerave dhe parimeve demokratike.
Ata që kanë gjak shqiptari nuk mund ta tolerojnë këtë llum të kalojë mbi rrëketë e gjakut të derdhur për lirinë e Kosovës!

III

MÖBEL THEMA

Po të ishte Kosova shtet ligjor dhe me demokraci të konsoliduar, partitë politike që promovojnë frymë neokomuniste dhe zgjedhin udhëheqës të përfshirë në krime nga ish regjimet totalitare komuniste, sipas:

Rezolutës 1096 (1996) së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës mbi masat për shpërbërjen e trashëgimisë së sistemeve totalitare ish komuniste; dhe

Rezolutës 1481 (2006) së Këshillit të Evropës për nevojën e dënimit ndërkombëtar të krimeve të regjimeve totalitare komuniste;

– do të rishqyrtohej veprimtaria e mëtejshme, apo do të ndalohej me ligj partia politike që ndërmerr veprime dhe aktivitete në kundështim me këto Rezoluta dhe me parimet universale për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut;
– do të dënoheshin personat e përfshirë në krime me veprimet e tyre në ish sistemet komuniste totalitare; dhe
– do të ndërmerreshin masa ligjore ndaj personave të cilët në cilëndo formë e tolerojnë, përkrahin dhe mundësojnë rikthimin në pushtet të këtyre personave dhe të kësaj fryme, me këtë edhe të ish sistemit totalitar komunist.

IV

Kjo që ndodh sot në Kosovën e lirë dhe demokratike, me asgjë nuk i ngjan një filozofie politike progresive, por thjesht është një marrëzi e llojit të veçantë, e cila cilësohet si filozofi e nënshtrimit ndaj krimit të organizuar.

Nuk mund të mbrohet dhe ndërtohet shteti demokratik dhe ligjor nga shkelësit e parimeve themelore të demokracisë, me njerëz të dyshuar për krime, të cilësuara të tilla me Rezolutat e Këshillit të Evropës dhe akte të tjera ndërkombëtare për dënimin e krimeve të regjimeve komuniste totalitare!
Atdheu mbi të gjitha!

(4 gusht 2019)

Comments