REPUBLIKA E MAQEDONISË VERIORE

336

Abdulla Mehmeti

Pas përfundimit të bisedës së sotme përmes telefonit mes kryeministrit të Maqedonisë dhe atij të Greqisë, përfundimisht hapet rruga për zgjidhjen e kontestit çerekshekullor mes këtyre dy shteteve për çështjen e emrit të Republikës ish jugosllave të Maqedonisë. Siç njoftojnë mediat e vendit dhe të huaja, marrëveshja parasheh ndryshimin e emrit të shtetit, i cili në gjuhën shqipe do të jetë „Republika e Maqedonisë Veriore“, jo „Republika Veriore e Maqedonisë“, as „Republika e Maqedonisë së Veriut“, siç mund ta përkthejnë personat jokompetentë, ose mediat në gjuhën shqipe. Meqë bëhet fjalë për emër të ri, i cili është shtet edhe i shqiptarëve, sipas marrëveshjes që pritet të nënshkruhet në fund të kësaj jave, ky emër do të jetë në përdorim të përgjithshëm dhe do të jetë i përkthyeshëm.

MÖBEL THEMA

Se çfarë fitojnë apo humbin shqiptarët e Maqedonisë me këtë emër të ri të shtetit, kjo është çështje tjetër, e cila kërkon analizë më të hollësishme dhe profesionale. Një gjë është e sigurt, që shqiptarët përfundimisht janë faktor në këtë proces, meqë sipas marrëveshjes duhet të bëhet ratifikimi i saj në Parlament, të mbahet referendum dhe të bëhet ndryshimi i Kushtetutës.

Një gjë është e sigurt, se emri i ri i këtij shteti përfundimisht e varros idenë e jogosllavizmit, megalomaninë nacionalshoviniste sllave dhe dominimin e maqedonasve ndaj shqiptarëve, si dhe hap perspektiva të reja evropiane dhe euroatlantike, të synuara dhe shumëpritura nga shqiptarët në Maqedoni dhe jo vetëm.

(12.6.2018)

Comments