“Kartat e para të identitetit ishin nga Gora dhe zona e Pustecit, të cilat morën karta identiteti nga Komuna e Qendrës. I dhashë kartat e identitetit të gatshëm Munir Pepiçit, ndërsa ai do të nënshkruante formatet”, shtoi dëshmitari.

Për përvojën e njëjtë dëshmoi edhe Ferkus Ali, duke theksuar se ai mori detyra nga Dimçeva, ndërsa Pepiq solli “dy ose tre me kërkesë për karta identiteti”.

Ai vazhdoi duke thënë se në fillim të vitit 2013 njerëzit po silleshin nga Kosova, pastaj masivisht nga Pusteci, Shqipëri, ndërsa tre ishin nga Gazi Baba, të cilët, siç tha ai, po fotografoheshin për karta identiteti nga Qendra.

I pyetur nga prokurorja Lile Stefanova se sa karta identiteti ishin prodhuar në këtë mënyrë, dëshmitari nuk mund të jepte një numër të saktë, por ai vlerësoi se kishte midis 500 dhe 600 persona.