90 foshnjë kanë vdekur në tremujorin e tretë në Maqedoni

72

Moebel THEMA

Enti Shtetëror për Statistika gjatë tremujorit të tretë ka regjistruar rënie të rritjes natyrore të banorëve në krahasim me vitet e kaluara. Gjatë tre mujorit të tretë të vitit 2010, e deri më tani është shënuar rënie prej 22%.
Shkallë më e lartë e rritjes natyrore është vërejtur në Shkup, Tetovë, Çair dhe Saraj, kurse trendi negativ dhe vdekje të foshnjave është rritur në Manastir, Sveti Nikole dhe Berovë.

Statistikat po ashtu tregojnë rritje të fëmijëve ku numri i tyre është gjithsej 90 në këtë tremujor, që është numri më i lartë i numrit të përgjithshëm të deritanishëm. Statistikat po ashtu tregojnë rritje të fëmijëve ku numri i tyre është gjithsej 90 në këtë tremujor, që është numri më i lartë i numrit të përgjithshëm të deritanishëm.

Comments