Anti-korrupsioni do ta hetojë BFI-në për mashtrim financiar

274

Anti-korrupsioni dyshon për mashtrim financiar në BFI. Për 10 vite në llogarinë e këtij institucioni janë derdhur mbi 9 milionë euro para shtetërore, si kompensim nga shteti që s’ka mundur BFI-së t’i kthejë pronë dhe hapësirë afariste.

Por, për pesë vitet e fundit, BFI nuk ka llogari vjetore për punën e saj kurse Regjistri Qendror ka lejuar që ky institucion të mos paguaj tatim. Përveç kësaj, DAP me vite ka kryer kontrolle në BFI, por nuk kanë dorëzuar detaje në këtë Komision.

“Të gjithë duhet ta dinë, se askush nuk është mbi ligjin. Komunitetet fetare janë persona juridik, është e definuar edhe në ligjin e tyre dhe duhet të përmbushin shumë detyrime ndaj institucioneve shtetërore”, tha Nuri Bajrami, anëtar i KSHKP-së.

Ndërsa për rastin “Matka” Antikorrupsioni dyshon se prokurori publik nuk ka hetuar sa duhet dhe e ka liruar nga përgjegjësia penale kryetarin e Sarajit, Blerim Bexheti. Antikorrupsioni do kërkojë reagim edhe nga Këshilli i Prokurorëve Publik.

“Nuk kanë ndërmarrë veprime për heqjen e objekteve të vendosura, ekzistimi i të cilave është i ndaluar me vendim sipas të cilit Kanioni Matka është shpallur si zonë e mbrojtur”, pohoi Biljana Ivanovska, kryetare e Komisionit kundër korrupsionit.

Një ditë më parë Prokuroria e hodhi poshtë padinë e Komisionit kundër korrupsionit për platformat e paligjshme në Matkë, prej ku vlerësuan se Blerim Bexheti qëllimisht dhe me vetëdije nuk ka ndërmarrë asgjë për platformat e ndërtuara pa leje.

Comments