Çiçakovski: Bëmë gjithçka që të tejkalohet problem me Njësinë e gjashtë zgjedhore

160

Moebel THEMA

20102016091143_web_aleksandar_cicakovski_d_andonovski_5-845x540-960x540

Bëmë gjithçka mundëm që të tejkalohet problem me Njësinë e gjashtë zgjedhore, është përgjigja e kryetarit të Komisionit Shtetror Zgjedhore, Aleksandar Çiçakovski në pyetjen nga “Nova Makedonija” çka do të ndarmarrë KSHZ tani dhe si mosbalancimi i votuesve në “Gjashtën” do të ndikojë ndaj procesit zgjedhor.

“Bëhet fjalë për materie ligjore mbi të cilën ne nuk kemi asnjë kompetencë. KSHZ me kohë alarmoi në Kuvend, pasi ajo çështje mund të adroesohet vetëm në Kuvend. Ne jemi të obliguar ti respektojmë ligjet dhe ti realizojmë zgjedhjet”, deklaron ai.

Në pyetjen, si numri më i madh i votuesve do të ndikojë ndaj rezultatit zgjedhor, dhe në përgjithësi ndaj procesit zgjedhor, Çiçakovski mendon se një situatë e tillë e sjellë në pikëpyetje të drejtën e barabatë për zgjedhje.

Me moszgjidhjen e tepricës së votuesve në gjashtën hyhet në të drejtën fundamentale demokratike për të drejtë për çdo votues, që është thelb për çdo shtet demokratik.

Në njësinë e gjashtë zgjedhore, janë të regjistruar 310.721 votues, që është për 5,28 për qind më shumë se mesatarja, gjegjësisht ka më shumë votues se sa e lejuara për 0,28 për qind.

Comments