DHURATA PËR MUAJIN E HIXHRIT NË SHKOLLËN E SLLATINËS DHE NEPROSHTENIT

263

FRI nëndega e Sllatinës, nëpërmjet aktivistëve të saj të vyeshëm, ka vazhduar me aksionet solidare.
Sot janë shpërndarë dhurata me rastin e vitit të ri të hixhrit. Dhuratat janë shpërndarë në Shkollën Fillore “Eqrem Çabej” të fshatit Sllatinë dhe atë periferike në Neproshten/Faktiditor/.

Moebel THEMA

Comments