Gjyqi vlerëson se nuk ka nevojë për paraburgim për Grujoskin

119

Moebel THEMA

pergjimet-shq-780x439

Këshilli i penal i Gjykatës Themelore Shkupi 1 – vepron për ankesën e PSP-së kundër vendimit të gjykatësit për procedurën paraprake në këtë gjykatë, sot në praninë e palëve ka mbajtur seancë në të cilën solli vendim me të cilin ankesa e PSP-së për Goran Grujoskin refuzohet si jo përmbajtësore, ndërsa vërtetohet vendimi i gjyqit për procedurën me të cilin nuk ishte i pranuar propozimi i PSP-së për vendosjen e masave të paraburgimit kundër një personi që përfshihet në citimin e prokurorisë në publikimin që njihet si ‘Arka’, për shkak se janë citime fillestare në citimin e prokurorisë, thuhet në shpalljen e gjyqit.

Nga aty plotësojnë se edhe Gjykata e Apelit – Shkup solli vendim me të cilin është refuzuar edhe ankesa e PSP-së e dorëzuar kundër vendimit të Kryetarit të Gjyqit Penal me të cilin nuk ishte e pranuar kërkesa per marrjen e gjyqit, kompetent për të vepruar në propozimin e akuzes së PSP-së, kundër 7 personave për veprën penale të falsifikimit përgatitjes zyrtare.

Gjyqi i Apleit i vlerësoi deklaratat për ankesën e PSP-së, por i refuzoi si jo përmbajtësore dhe vërtetoi se Kryetari i gjyqit të shkallës së parë, me të drejtë ka vepruar në përputhje me dispozitat me neni 33, me vendime të arsyetuara, i refuzoi kërkesat për marrjen e gjykatësit, për shkak se nuk ekzistojnë rrethana të cilat promovojnë dyshime për tension ndaj gjykatësit nga i cili kërkohet marrje, thuhet në shpallje

Comments