Hartat që dëshmojnë një kufi tjetër Kosovë – Mali i Zi

190

 

“Koha Ditore”, më 15 korrik ka botuar disa harta ushtarake, arsimore e shkencore të ish-Jugosllavisë.

Në këto harta është i shënuar edhe kufiri i Kosovës me Malin e Zi, i cili në Marrëveshjen për Demarkacion nuk është respektuar.

Në kontekstin e debatit të hapur në lidhje me demarkacionin e Kosovës me Malin e Zi, prof. dr. Zejnullah Gruda ofroi kontributin e tij mbresëlënës në librin “Kufijtë në dëm të shqiptarëve” (KOHA, 2016).

Libri përmban disa nga hartat e përpiluara dhe të botuara nga institucionet relevante ushtarake, arsimore e shkencore të ish-Jugosllavisë. Meqë formati i librit mund të mos i reflektojë mjaftueshëm përmasat e hartave, në këtë shtojcë janë reprodukuar disa nga to dhe disa që nuk janë në libër, të gjitha të mbështetura në burimet origjinale.

Në shtojcën Koha Ditore janë reprodukuar disa nga këto harta dhe disa që nuk janë në libër, të gjitha të mbështetura në burimet origjinale, të cilat po i publikon Koha.net.

 

 

 

Comments