Këshilli qëllimisht nuk e dorëzon “Sopotin”

103

psps-target
Sipas profesoreshës Zendeli-Bilalli, ligji për prokurorinë speciale është shumë i qartë, vetëm Katica Janeva mund të vendosë nëse ndonjë lëndë është në kompetencën e saj apo jo, shkruan Alsat-M.

Kërkesën e saj për marrjen e lëndës së Sopotit Prokuroria Speciale e bazon në nenin 11 të Ligjit për Prokurorinë Speciale paragra倀 dy i të cilit thotë qartë se pas kërkesës me shkrim Prokuroritë Publike obligohen që në afat prej 8 ditësh të dorëzojnë cilëndo lëndë ndaj të cilës veprojnë në mënyrë që të vendoset, nëse lënda bie në kompetencë të Prokurorisë Speciale në përputhje me autorizimet të caktuara në bazë të këtij ligji.

Comments