Komiteti i Helsinkit paditë policinë speciale të Maqedonisë

333

Moebel THEMA

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Maqedoni ka ngritur padi penale për policinë e cila ushtroi dhunë ndaj studentëve në protestën për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit Studentor në Universitetin Kirili dhe Metodi.

Gjatë votimit, në në shtëpinë e studentëve ”Kuzman Josifovski Pitu”, ishin ftuar policia speciale e cila dhunshëm u fut në hapësirat e Parlamentit Studentor dhe i nxorën me dhunë studentët.

Sipas këtij komiteti, policia në këtë rast ka kryer dy vepra penale, edhe atë: pengim të një mbledhie të lajmëruar dhe maltretim gjatë kryerjes së detyrës, të dy këto vepra të dënueshme me Kodin penal të vendit.

Comments