Kuvendi miratoi buxhetin për vitin 2017

306
Kuvendi miratoi buxhetin për vitin 2017

Moebel THEMA

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 72 vota “për” dhe 37 kundër sot e miratoi Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2017 me çka të hyrat e përgjithshme janë planifikuar të jenë 187,612 miliardë denarë.

Shpenzimet totale janë në nivel prej 206,219 miliardë denarë ose për 4,5 % më tepër se këtë vit. Deficiti Buxhetorë është paraparë të jetë 3 % e BPV ose 18,6 miliardë denarë.

Comments