Lëvizja BESA – Bervenicë: Komuna e Bërvenicës para katastrofës mjedisore

262

Bervenica

Ashtu si shumë vendbanime shqiptare, edhe në Komunën e Bërvenicës problem shqetësues për banorët përbën çështja e hedhurinave. Në çdo fshat të Komunës së Bërvenicës ka më shumë deponi të egra të hedhurinave të ngurta, të materialeve nga plastika, por edhe kemikate shumë të rrezikshme për mjedisin jetësor. Janë hedhur mbeturina përskaj rrugëve të fushave e të rrëzave malore gjithandej. Andaj, ekziston rreziku që, në rast të ndonjë reshje të dendur shiu, gjithë bërlloku i deponuar vite të tëra të vërshojë dhe të dalë në fshat, me ç’rast do të ketë pasoja të mëdha për banorët.

Këtu duhet theksuar se kryetari i Komunës nuk ka bërë thuajse asgjë të vlefshme në fushën e menaxhimit të hedhurinave. Në fshatin Miletinë është pastruar një deponi e madhe e hedhurinave me iniciativën dhe kontributin e vet qytetarëve, por nuk kemi ndonjë aktivitet nga organet përgjegjëse komunale për këtë problem.

Të gjendur në këtë situatë, kur problemi me mbeturinat në këtë komunë mund të ketë pasoja katastrofale për jetën e këtyre banorëve, Lëvizja BESA – Bërvenicë ngre shqetësimin te autoritete përkatëse që, në vend se të merren me shpërdorime financiare, për çka ka mjaft dëshmi, ata duhet të kujdesen për mirëqenien e qytetarëve, sepse për atë paguhen dhe janë të detyruar. Në të kundërtën, do ta marrin dënimin e merituar në zgjedhjet lokale në pranverë të vitit tjetër.

ber 1ber 2

Comments