Mbledhje publike e Komisionit për antikorrupsion

140
Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK) sot duke vepruar sipas nenit 74 të Kodit zgjedhor do të mbajë mbledhje publike…Në mbledhje, siç kumtoi KSHPK, do të shqyrtohen ankesat e parashtruara lidhur me nenin 8 të Kodit zgjedhor nga Koalicioni i kryesuar nga Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë kundër Minsitrisë së Drejtësisë, Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, SHA Postat e Maqedonisë, filiali Shkup 2, SHFK “Strasho Pinxhur” – Karbinc, IK Teatrit për fëmijë dhe të rinj
Comments