Ministri Ameti ndanë 35.000.000,00 denarë për fazën e parë të kanalizimit për komunën e Haraçinës për vitin 2017

81

IMG_1850.jpg

Sot ministri I Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti zhvilloi një takim pune me kryetarin e Komunës së Haracinës Brahim Ajvazi.

Temë diskutimi ishte Projekti për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në Komunën e Haracinës.Sot projekti u dorzua nga kryetari I komunës së Haracinës ministries së Ekologjisë gjegjësisht ministrit Ameti.

Për këtë projket në vitin 2017 nga buxhheti I ministries së Ekologjisë janë siguruar 35.000.000,00 denarë.Pritet që së shpejti komuna e Haracinës të pregaditë edhe lejen e ndërtimit .Shuma e përgjithshme e këtij projekti në total është 120.000.000,00 denarë dhe përshinë rrjetin primarë të kanalizimit në vendbanimin e Haracinës.

Dy bashkëbiseduesit u dakorduan që pas fillimit të punëve , mbetet që me forca të përbashkëta të kërkohet mënyrë edhe për fillimin e ndërtimit të stacionit filtrues.

Se bashku të dy konstatuan se bashkëpunimi do të vazhdoj edhe më tutje me realizimin e projekteve të ndryshme në interes të qytetarëve.

Moebel THEMA

Comments