NDIHMË PSIKOLOGJIKE FALAS PËR BANORËT E PËSUAR NGA VËRSHIMET

200

Qendra për aksion psikosocial dhe krizë nga Shkupi ofron ndihmë psikologjike falas për popullatën në rajonet e përmbytura në Shkup. Ndihma përfshin dhënien e ndihmës dhe përkrahjes psikosociale, përforcimin e kapaciteteve për ballafaqim, përballja me stresin post-traumatik dhe zvogëlimin e pasojave nga traumat e përjetuara . Ndihma ju dedikohet viktimave të fatkeqësisë familjeve dhe të afërmve të tyre të prekur nga ngjarjet . Ndihma ji pet në hapësirat e Qendrës bul. Partizanski odredi , N-21 –Shkup , pasi të caktoni terminë ne tel 07007690945.

Comments