Në komunën e Sarajit hapet qendra më e madhe e synetimeve, kushton 60 euro

465

Në komunën e Sarajit hapet qendra më e madhe e synetimeve. Në këtë qendër janë të angazhuar kirurgë eminent shqiptar dhe staf tjetër ndihmës. Qëllimi është i kësaj qendre është që fëmijët e vegjël shqiptar musliman nga fshatrat e komunës së Sarajit të bëhen “synet” në afërsi të shtëpisë së tyre ku në çdo kohë, prindërit e tyre mund të konsultohen me mjekët. Qendra gjendet në afërsi në Saraj, më konkretishtë në xhaminë me dy minare në Lubin. Për më shumë informata paraqituni në telefonat për kontrolle dhe synetime: 070/888-136 Kirurgët shqiptar deri më tani kanë përvojë mbi 10 vite. Një synetim kushton 60 euro me garancion dhe pa dhimbje nga ana e mjekëve. Nese prindi ka më shumë djem, ka lirim të posaçëm.

Comments