Në Shkup 13 aksidente, më pak të lënduar 11 persona

456

SPB – Shkup për MIA-n informon se ka ndodhur edhe një aksident me pasoja të rënda trupore në të cilën lëndime të rënda trupore ka marrë një çiklist.
Gjatë ditës së djeshme pas kontrolleve të zbatuara mbi pjesëmarrësit në komunikacion nga ana e policisë së komunikacionit, janë zbuluar dhe sanksionuar një numër i madh i shkeljeve.
Janë sanksionuar 29 shoferë të cilët kanë qarkulluar me shpejtësi më të madhe nga e lejuara, tre shoferë e kanë drejtuar automjetin nën ndikim të alkoolit dhe të njejtit janë përjashtuar nga komunikacioni dhe pesë shoferë të cilët kanë kaluar në dritë të kuqe të semaforit.
Janë zënë edhe 11 persona të cilët e kanë drejtuar automjetin pa patentë shoferi, përkatësisht të parregjistruar.
Me ndihmën e automjetit të specializuar, gjatë ditës së djeshme janë mënjanuar 100  automjuete të cilat në masë të madhe e kanë penguar zhvillimin normal të trafikut.
Në kuadër të projektit “Kultura në komunikacion e fëmijëve në entet parashkollore” sot Sektori për rpeventivë pranë SPB Shkup do të realizojë punëtori edukative në kopshtin e fëmijëve “Fidani” objekti “Bambi” që ndodhet në rajonin e komunës së Çairit./Mia
Comments