Nesër pa ujë zonat e larta të rrugëve “Bojmija” dhe “23 Tetori” në Aerodrom

160

Për shkak të rikonstruksionit të rrjetit ujësjellës f-100 mm në rr.”23 Tetori” – udhëkryqi me rr.”Bojmija”….

Për shkak të rikonstruksionit të rrjetit ujësjellës f-100 mm në rr.”23 Tetori” – udhëkryqi me rr.”Bojmija” ndërprerje në furnizimin me ujë do të kenë shfrytëzuesit nga zona e lartë e rr.”Bojmija” ndërtesat 2, 4, 6, 8 dhe një pjesë e shfrytëzuesve nga rr.”23 Tetori”, në komunën Aerodrom.

Siç kumtoi QRMK, furnizimi me ujë do të ndërpritet në periudhën nga ora 09:00 deri në përfundimin e punimeve për rikonstruksion.

Comments