Nga 1 janari kompensim shtesë për fëmijë do të marrin edhe familjet me një të punësuar të cilët kanë paga minimale

253

Nga 1 janari i vitit 2019 numri i fëmijëve të cilët do të shfrytëzojnë kompensimin shtesë për fëmijë prej 3.200 aktual do të rritet në 73.500 sepse këtë volitshmëri do ta shfrytëzojnë edhe familjet të cilat njëri prind është i punësuar dhe merr pagë minimale.

“Kriteri pse kemi rritje të tillë është ajo se tani një familje në të cilën njëri prindër është i punësuar dhe i cili ka pagë minimale do të mund ta fitojë këtë volitshmëri. Deri tani ato nuk janë përfshirë”, deklaroi zëdhënësi i Qeverisë Mile Boshnjakovski në seancën e sotme të rregullt për media në Qeveri.

Prej tani edhe fëmijët që janë prej familjeve në rrezik sociale dhe familjeve me të ardhura të ulëta do të marrin kompensim shtesë arsimor kështu që numri prej 3.800 fëmijë të cilët deri tani e kanë shfrytëzuar këtë kompensim shtesë, do të rritet në 64.316.

Comments