OTKT-ja shprehu mirënjohjen për përkrahjen gjithëpërfshirëse që Kosova ia ka dhënë Turqisë

171

OKT

Më 2 Gusht 2016, në selinë e Odës Tregtare Kosovaro Turke në Prishtinë, u mbajt mbledhja e parë e Bordit të ri të Drejtorëve të dalë nga Kuvendi i Përgjithshëm i muajit qershor. Bordi i Drejtorëve të OTKT-së, që në përbërje ka perfaqësuesit e investitorëve më të mëdhenj në Kosovë, shprehu mirënjohjen e vet më të thellë për përkrahjen gjithëpërfshirëse që Kosova ia ka dhënë Turqisë dhe qytetarëve të saj, pas ngjarjeve të kohëve të fundit në Republikën e Turqisë. Dënimi i ngjarjeve të ndera të datës 15 korrik nga Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri i Kosovës, si dhe nga institucionet tjera relevante të vendit, i ka dhënë përkrahje të madhe demokracisë në Turqi dhe popullit turk. Përkrahja e madhe të cilën opinioni publik ia dha kombit turk dëshmon edhe një herë lidhjet e ngushta ekonomike dhe shoqërore mes Kosovës dhe Turqisë.
Oda Tregtare Kosovaro Turke, ngjashëm me tërë opinionin publik në Kosovë i ndihet e lumtur me faktin që demokracia, si garantuese e ekonomisë së tregut dhe tregtisë së lirë, që janë parakushte të zhvillimit dhe rritjes ekonomike, ka mbizotëruar. OTKT është e bindur se me unifikimin e të gjithë akterëve relevantë, përfshirë popullin e Turqisë, Presidentin e Republikës së Turqisë, përfaqësuesit e sektorit privat, partitë politike, mediat e pavarura turke, dhe organizatat joqeveritare, kjo situatë do të tejkalohet.
Marrëdhëniet ekonomike mes Kosovës dhe Turqisë vazhdojnë të përkrahen nga institucionet relevante dhe perfaqësuesit e sektorit privat të të dyja vendeve, prandaj jemi të bindur se ato do të vazhdojnë përpjekjet për ta zhvilluar dhe avancuar edhe më tej miqësinë mes tyre dhe prosperitetin e të dyja vendeve.
Në vazhdën e këtyre zhvillimeve, OTKT do të vazhdojë të punojë në realizimin e misionit madhor të saj – në avancimin e marredhënieve ekonomike dhe veprimtarisë së perbashket në mes të Kosovës dhe Turqisë, duke u zotuar për realizimin e aktiviteteve të parapara dhe implementimin e projekteve të reja.

Comments