Pas tërmeteve mobilizohen ekipet e Shtabit për mbrojtje dhe shpëtim

218
Pas tërmeteve mobilizohen ekipet e Shtabit për mbrojtje dhe shpëtim

Moebel THEMA

Shtabi i qytetit të Shkupit për mbrojtje dhe shpëtim është aktivizuar që nga tërmeti i parë, dhe sonte ajo është mobilizuar plotësisht (të gjitha shërbimet dhe Brigada e mbrojtjes nga zjarri e Qytetit të Shkupit) dhe do të monitorojë situatën në terren.

Kryetari i komunës së Shkupit Koce Trajanovski sonte zhvilloi një takim me kryetarët e komunave të Shkupit, përfaqësuesve të tyre, drejtorët e ndërmarrjeve publike të Qytetit të Shkupit dhe Brigadës  për mbrojtjen nga zjarri i Qytetit të Shkupit gjatë tërmetit që goditi Shkupin.

Trajanovski të pranishmëve me këtë rast iu ka paraqitur konkluzionet dhe detyrat e tyre të miratuara në mbledhjen e sotme të Komitetit Drejtues për menaxhimin e krizave.

Komiteti Drejtues për Menaxhimin e Krizave detyrojnë selinë e krizës komunale për të formuar ekipe, së bashku me ekspertë nga QMK do të shqyrtojë situatën në terren në komunat e tyre, infrastrukturën rrugore në veçanti, ujit dhe kanalizimeve, infrastrukturës që lidhet me transferimin e nxehtësisë dhe energjisë elektrike, ndërtesa banimi dhe ndërtesa të tjera për banim.

Comments