Peqin: Përmes Programit Kombëtar të Rilindjes Urbane po punohet për transformimin rrënjësor të hapësirave publike

76

Në Peqin ku përmes Programit Kombëtar të Rilindjes Urbane po punohet për transformimin rrënjësor të hapësirave publike që nga sheshi qendror dhe blloqet e banimit në qendër të qytetit, me unazën e vogël e deri tek ndërtimi nga e para e rrjeteve të ujësjellës-kanalizimeve, telefonisë dhe të sistemit të ndriçimit.Me poshte permes fotove mund te shihen ndryshimet e medha ./Faktiditor.ch/.

Comments