Për fatura të paguara, përmbaruesi i kërkon 7000 denarë

190

Disa familje nga lagja e Fushë Topanës edhe përkundër dëshmive se kanë paguar llogaritë, këtë do duhet patjetër ta dëshmojnë në gjyq. Para dhjetë ditëve në adresën e Ekuran Ademit ka mbërritur vendim i përgatitur nga avokatë dhe noterë se ka borxh prej 530 denarëve ndaj kompanisë “Shërbimi banesor- Qendra e biznesit” e cila është kujdesur për pastërtinë e pallatit ku jetojnë. Borxhi i pretenduar është prej para 4 viteve, por Ademi thotë se ka paguar në kohë. Si dëshmi për këtë ai i tregon fletëpagesat. Përveç kësaj ai ka edhe dokumente që tregojnë që ka paguar 100 denarë më tepër në llogarinë e kompanisë. Por, në vend se t’ia kthejnë, pas katër vite ata i kërkojnë thuajse 150 euro.

Avokatët dhe noterët provojnë që për borxh të pretenduar prej 530 denarëve që janë fiktive, pasi ato borxhe janë paguar në vitin 2014 dhe 2015, ndërsa vendimi i noterit është përgatitur në vitin 2018 dhe tani ata kërkojnë shpenzimet e tyre në shumë prej 7.832 denarë”- tha Hekuran Ademi.

Comments