PLENUMI STUDENTORË I KËNAQUR ME DALJEN E STUDENTËVE NË REFERENDUM

144

Moebel THEMA

Në organizim të Plenumi studentorë, studentët e universitetit ”Kirili dhe Metodi” do të kenë të drejtë të  deklarohen se çfarë organizimi studentorë duan, të mbeten në kuadër të universitetit apo të mbetet si organizatë joqeveritare . Nga plenumi studentorë thonë se deri tani votimi po zhvillohet në mënyrë të qetë dhe demokratike dhe se dalja në votime është i madh. Votimi përfundon në ora 17.

Comments