PSP ka marrë një pjesë të të dhënave të kërkuara nga DZK

125

Moebel THEMA

janeva6-mrt

Prokuroria speciale publike kumtoi se nga Drejtoria për zbulim dhe kundërzbulim i ka ndërmarrë të gjitha urdhërat për masa të veçanta hetuese për përcjellje të komunikimeve dhe librave për evidencë, si dhe të dhënat e kërkuara kompjuterike nga sistemi për përcjellje të komunikimit.

“Mbetet që të kryhet ndërmarrje shtesë e të dhënave kompjuterike për të cilat nevojitet asistencë nga ekspertët e jashtëm dhe presim që në periudhën e ardhshme të kryhet edhe ajo pjesë e urdhërave”, qëndron në kumtesë.

Comments