Përmbaruesit mesatarisht arkëtojnë nga 10 milionë euro për çdo muaj nga borxhlinjtë, nga qytetarët dhe nga kompanitë. Zbatimi i ligjit të ri i cili dukshëm i ndryshon rregullat duhej të fillon këtë javë por është shtyrë për janarin e vitit të ardhshëm,transmeton Telegrafi Maqedoni.

Në ndërkohë për një vit numri i llogarive të bllokuara të qytetarëve dhe kompanive është rritur për 3.240.
Sipas të dhënave më të reja të Bankës Popullore (BPRM) të cilat kanë të bëjnë me muajin mars të këtij viti, numri i firmave dhe qytetarëve me llogari të bllokuar ka arritur 120.533, nga to 77.035 janë persona fizik ndërsa 43.498 janë persona juridik.

Rregullat e reja që duhej të fillojnë të zbatohen nga 20 gushti duhej ta “zbusin” sjelljen e përmbaruesve ndaj borxhlinjve, parashohin kontroll më të përforcuar të punës së tyre, paralajmërim para pagesës së detyrueshme, procedurë jashtëgjyqësore për faturat komunale, shkurtim të afateve për shitje të patundshmërive dhe disa risi të tjera.