Saraj:Një zonë nesër pa energji elektrike

216

Moebel THEMA

Një pjesë nga shfrytëzuesit nga nënrruga numër “20” në fshatin Saraj nesër prej orës 08:30 deri në orën 10:30 do të mbesin pa furnizim me energji elektrike…Siç informon Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza e Qytetit të Shkupit, shkak për ndërprerjen në furnizimin me energji elektrike është kryerja e intervenimeve teknike në elektro-rrjetin nga ana e ekipeve të EVN Maqedoni SHA.
Comments