Serbia në “shok” për Vojvodinën

419

Republika-Vojvodina-67
Serbia mund të humb edhe një pjesë të veten pas republikave tjera.Kësaj rradhe ajo mund të humb edhe Vojvodinën një ndër dy krahinat ish jugosllave bashkë më gjashtë Republikat tjera transmeton Faktiditor.Në këtë foto mund të shihet qartë flamuri ku shkruan “Republika e Vojvodinës” që e ka bërë të ndjehet në shok Republikën e Serbisë.
Ndryshe Vojvodina, zyrtarisht Krahina Autonome e Vojvodinës është një krahinë autonome e Serbisë, që ndodhet në pjesën veriore të vendit, në Plain Pannoniane e Evropës Qendrore. Novi Sad është qyteti më i madh dhe administrative qendër të Vojvodinës. Vojvodina ka një popullesi prej rreth 2 milionë (afërsisht 28% të totalit të Serbisë). Ajo ka një identitet multi-etnik dhe multi-kulturor, me një numër të mekanizmave për promovimin e të drejtave të pakicave, nuk janë më shumë se 26 grupeve etnike në krahinë, e cila ka gjashtë gjuhë zyrtare. /Faktiditor/.

Comments