Shkenca vërteton intuitën që ka zemra, ja cfarë thuhet tjetër për zërin e brendshëm

208

Kërkimet shkencore tregojnë se zemra e njeriut ka një atmosferë dhe inteligjencë që mund të lexohet dhe të ndjehet nga zemra dhe truri i personave tjerë.
Atmosfera energjike e zemrës është gjithmonë në rrahje dhe ndikon në mjedisin tonë.

Energjia intuitive e zemrës është ajo që zgjon zërin tuaj të brendshëm, kjo është zbuluar dhe është studiuar gjatë dhe gjithashtu e kemi secili prej nesh.

Shkenca gjithashtu ka treguar se kur zhvendoseni në një gjendje koherente, truri dhe zemra punojnë së bashku.

Kështu stresi reduktohet, rriten funksionet njohëse dhe intuita.

Kjo mund të na ndihmojë që ne të zgjidhim problemet personale dhe sfidat globale.

Intuita e zemrës është formuar për të na ndihmuar që ne të marrim vendime të zgjuara dhe të përmirësojmë komunikimin.

Problemi është aktualisht një zgjedhje personale, kur shpeshherë disa njerëz nuk dëshirojnë të dëgjojnë të tjerët.

Kështu kur ato lidhen në zemrën tuaj, faktikisht kjo do të thotë diçka!

Hulumtimet tregojnë se kur njerëzit mbajnë emocionet e vërteta të dhembshurisë apo vlerës, koherenca e zemrës fillon të rritet.

Rritja e koherencës së zemrës ka një ndikim pozitiv tek njerëzit, kafshët dhe mjedisi ku ne jetojmë.

Kështu, është e nevojshme të marrim përgjegjësi për energjitë tona sepse ajo prek edhe jetët tona.

Një ndryshim në një person, është një ndryshim mbi të gjithë ne.

Comments