TAKIMI I DYTË KOORDINUES ME DONATORË LIDHUR ME DËMET NGA MOTI I LIGË

147
 

Sot në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane u realizua takim koordinues me donatorë, e dyta me radhë lidhur me vërshimet katastrofale që ndodhën më datën 6 të këtij muaji.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane  Arbër Ademi, ishte udhëheqës i takimit, ndërkaq fjalime mbajtën edhe Piter Hlieram udhëheqës i ekipit të ekspertëve që arritën në Republikën e Maqedonisë përmes Mekanizmi të Bashkimit Evropian për Mbrojtje Civile, si dhe Luiza Vinton, koordinatore e përhershme e OKB-së dhe përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në Maqedoni.

Zëvendëskryeministri Ademi theksoi se qëllimi i takimit është të fitohet një pasqyrë më e qartë për mbështetjen e përgjithshme të donatorëve, për të cilën nga ky moment u sigurua nga ana partnerëve bilateral, për të cilën fillimisht u diskutua edhe në mbledhjen paraprake. Hlieram informoi për rolin dhe mbështetjen të cilën e siguron Mekanizmi të Bashkimit Evropian për Mbrojtje Civile, koordinimi i ndihmës tash më të pranuar si dhe ndihmën e cila në mënyrë plotësuese do të arrijë, ai prezantoi edhe këshillat që kanë të bëjnë me listën e nevojave, problemet gjeo-hidrologjike dhe problemet me kanalizim, si dhe mënyrat që të njëjtat të zgjidhen dhe të sanohen.

Siç njoftoi sot kabineti i zëvendëskryeministrit Ademi , ai falënderoi gjithë donatorët për mbështetjen e tyre dhe i inkurajoji që rregullisht ti paraqesin ndihmat e tyre të cilën e japin me qëllim të fitohet një pasqyrë gjithëpërfshirëse e ndihmës që jepet.

Comments