Të kompletohen dokumentacionet me elaborate gjeodezike më së voni deri në dhjetor

288

Sipas Ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje në Republikën e Maqedonisë, të gjithë qytetarët që aplikuan në afatin e parë në vitin 2011, janë të obliguar që dokumentacionin ta kompletojnë me elaborate gjeodezik më së voni deri në dhjetorin e vitit 2016.

Siç thuhet në kumtesë, si rezultat i ndryshimeve ligjore të ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara paleje, u mundësua prolongimi i afatit për dorëzimin e elaborateve gjeodezike deri më 31 dhjetor të vitit 2016 .

Për shkak se afrohet afati kohor dhe me qëllim që të gjithë qytetarët që bënë kërkesë për legalizim të objekteve paleje në afatin e vitit 2011, të arrijnë të përfundojnë procedurën dhe të pajisjen me aktvendim për legalizim të objekteve të tyre, Komuna e Gostivarit apelon që të respektohet afati ligjor dhe në kohë të kryejnë obligimet e tyre në afatin e paraparë ligjorë.

Në të kundërtën, sipas Ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara paleje, procedura do të ndërpritet dhe qytetarët do të humbin të drejtën për legalizimin e objekteve të tyre, thuhet mëtej në kumtesë.

Comments