VIDEO│Shkup, shtëpia po mbushej me ujë nga vërshimet, gruaja refuzon të çohet nga krevati

600

 

Moebel THEMA

Katastrofa e 6 dhe 7 gushtit krijoi situata të pazakonshme njerëzore, kryesisht tragjike dhe të mbushura me ndjenja.

Videoja: maqedonisht

Comments