Zëvendëskryeministri Halili takoi ish zëvendëskryeministrat për zbatimin e MO-së

170
Zëvendës kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Festim Halili,ka realizuar takim me ish zëvendës kryeministrat të angazhuar për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, Musa Xhaferi, Imer Selmani dhe Abdilaqim Ademi.
Në këtë takim, zëvendëskryeministri Halili i njohu paraardhësit e tij më hapat e ndërmarra për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, duke u ndalur në Analizën për kohezion social të përgatitur në bashkëpunim me Institutin evropian për paqe.
Gjithashtu ai i njoftoi se me rastin e 15 vjetorit të nënshkrimit të MO-së nesër do të mbahet edhe një konferencë me temë : \”Marrëveshja e Ohrit – sfidë dhe garancë për integrim\”.
Bashkërisht konstatuan se MO-ja është dokument i rëndësishëm i vendit për ndërtimin e  një shoqëri të barabartë dhe se Qeveria duhet të vazhdojë të ketë prioritet zbatimin  e këtij dokument si alternativë e vetme në rrugën drejt anëtarësimit në familjen e madhe evropiane.
Takimi i realizua në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 15 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit. Në takim, edhe pse ishe i ftuar, nuk ishte i pranishëm Imer Aliu.
Comments