Zyra e Helsinklt të dielën e hapur për qytetarët për ankesa për referendumin

248

Zyra e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë të dielën më 30 shtator do të hapet gjatë gjithë ditës, me qëllim që t’u mundësojë qytetarëve të denoncojnë shkelje të të drejtës zgjedhore në prononcimin për referendumin.

Komiteti, siç theksohet në kumtesën e tyre, i inkurajon të gjithë qytetarët të cilët mendojnë se e drejta e tyre zgjedhore është shkelur ta denoncojnë rastin në Zyrën e Komitetit, që ndodhet në rrugën “Naum Naumovski Borçe” nr. 83. Nëse qytetarëve u duhet hartë për lokacionin e Komitetit mund ta gjejnë në faqen e internetit :http://mhc.org.mk/pages/contact.

Nëse qytetarët nuk kanë mundësi të vijnë deri te ambientet e Komitetit të Helsinkit, rastet e shkeljes të të drejtës zgjedhore mund t’i denoncoinë edhe përmes linjës telefonike fikse dhe celulare +389 (0)2 3119 073 dhe +389 (0)72 278 436.

Qytetarët mund t’i dorëzojnë denoncimet duke i theksuar të dhënat e tyre personale apo anonime. Të gjitha denoncimet deri te Komiteti do të hetohen plotësisht me qëllim që të verifikohet besueshmëria e tyre.

Fshehtësia dhe pacenueshmëria e të dhënave personale janë të garantuara nga ana e Komitetit dhe të njëjtat nuk do të publikohen pa leje paraprake nga ane e qytetarëve të cilët e kanë denoncuar shkeljen, theksohet në kumtesën e Komitetit të Helsinkit.

Comments