BESA insiston në emrat shqip të shkollave në Tetovë. Takim me drejtorët e shkollave

91

Lëvizja BESA në Tetovës, së bashku me këshilltarët komunal, pas heshtjes së komunës për riemërimin e shkollave, sot ata kanë dërguar kërkesë deri tek shkollat e mesme për t’u takuar dhe për të diskutuar rreth kësaj çështje.

MÖBEL THEMA

Comments