Deputeti i LSDM-së citon Pejgamberin a.s. I mallkuar qoftë ai që e bën

272

Muhamed Zekiri

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë:
“Allahu xh.sh. mbi shtatë qiejt ka mallkuar këto lloje të njerëzve:
. Njërën nga këto lloje e ka mallkuar tri here përderisa për të tjerat mjafton vetëm një mallkim,
. I mallkuar qoftë ai që e bën atë që e bëri populli i Lutit (tri herë),
. Imallkuar qoftë ai që ther diçka në emër tjetër përveç Allahut,
. I mallkuar qoftë ai që bënë marrëdhënie seksuale me një kafshë,
. I mallkuar qoftë ai që është i pabindur ndaj prindërve,
. I mallkuar qoftë ai që martohet me gruan dhe vajzën e saj (pastorken),
. I mallkuar qoftë ai që ndryshon megjen në arë (tokë), dhe qoftë i mallkuar ai që heq dorë nga origjina e tij”.

Comments