Ibraimoski: Dëshmova për zgjedhjet kriminale në Shuto Orizare

152

 

Moebel THEMA

Prokuroria Speciale Publike, intensivisht është duke punuar për procedurat hetimore që ka marrë përsipër ti zbardhë. Sot para kësaj Prokurorie në pyetje u morrën, Sillvana Boneva, Menduh Thaçi dhe Arifhikmet Xhemaili.

Në vazhdën e deklaratave pas marrjes në pyetje nga PSP, sot edhe Samka Ibraimovski ka deklaruar se biseda për të cilën ai ishte i ftuar nga ana e PSP-së,  ishte rreth të ashtuquajturve për bombat dhe se do të vazhdojë ai të zbulojë të vërtetën për zgjedhjet kriminale në Shuto Orizare.

 

Comments