KARAXHOVSKI: GJYKATËSI NUK MUND TË THIRRET QË TË JAPË PËRGJEGJËSI PËR VENDIMET PENALE

116

Moebel THEMA

“Këshilli gjyqësor dhe gjyqtarët janë të pavarur dhe të gatshëm për luftë të  pakushtëzuar. Do të vazhdojmë me luftën pa merak se dikush mund të na keqkuptoj”, tha kryetari i Këshillit gjyqësor Zoran Karaxhovski në pres konferencën  të quajtur “ Mbrojtja e pavarësisë të pushtetit gjyqësor dhe ruajtjen e reputacionit dhe dinjitetit të gjyqtarëve”.

Konferenca u thirr për shkak se  u thirrën pesë persona në dëgjim nga ana e Prokurorisë publike speciale për vendim gjyqësor.

“Gjykatësi nuk mund të thirret që të japë  përgjegjësi për vendimet  penale. Sjellja e pahijshme e disa  grupeve me interes të caktuar drejt gjykatës tregon mosrespektim dhe ka për qëllim për të minuar gjykatën” tha Karaxhovski.

Comments