Masat mbrojtëse në objektet tregtare do të vazhdojnë edhe pas heqjes së gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoni

390

Edhe pas ndërprerjes së gjendjes së jashtëzakonshme për 200 ditë pas, masat e mbrojtjes në objektet tregtare do të zbatohen.

Qeveria në seancën e saj të 56-të ndryshimet në Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Tregti gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, sipas të cilit edhe për 200 ditë të pas nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme do të zbatohen masat për ofrimin e shërbimit të sigurisë në hyrje dhe brenda objekteve tregtare, dezinfektimi i duarve në hyrje të ndërtesës, instalimi i shenjave të përshtatshme që tregojnë drejtimin e lëvizjes dhe respektimin e distancës minimale të kërkuar gjatë pritjes në rresht para dhe në ndërtesë, si dhe blerje të njëkohshme të së paku një personi në secilën sipërfaqe prej 20 metra katrorë, ndërsa një sipërfaqe prej më pak se 20 metër katror mund të blihet vetëm nga një person, si dhe sigurimi i pajisjeve mbrojtëse (maska ​​dhe doreza) nga tregtari për punonjësit e objektit, të cilët janë të detyruar ta veshin atë për kohëzgjatjen e orarit të punës.

Gjoba në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët mikro dhe të vegjël dhe nga 1.000 deri në 2.000 euro në vlerë të kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe të mëdhenj do të shqiptohet për kundërvajtje të tregtarit nëse ai vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 2 të këtij dekreti forcë ligjore./Telegrafi/

Comments