Në një pjesë mbi banjën e qytetit në  hidrocentralin Pena, ka filluar të  bëhet pastrimi i prurjeve në  shtratin e lumit. Siç mësojmë realizues i këtyre punimeve janë Komuna e Tetovës dhe kompania EVN./Telegrafi/

1

2