Aktivistët e FRI-së po ndihmojnë banorët e zonave të përmbytura

278

Forumi Rinor Islam dhe Sh.H. “Kalliri i Mirësisë” ndërmorën aksionin vullnetar për të ndihmuar banorët e Shkupit dhe vendeve përreth pas fatkeqësisë natyrore që ndodhi gjatë kësaj jave.

Aktivistët e FRI-së po ndihmojnë fizikisht banorët dhe familjet e dëmtuara në zonat e përmbytura. Kjo ndihmesë po bëhet vullnetarisht nga shumë aktivist, duke parë nevojën e banorëve për ndihmë fizike.

Comments