Në hapësirat e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë sot filloi me punë Universiteti i ri i gjashtë shtetëror në vend “Nënë Terezë”. I përbërë prej pesë fakulteteve – për shkenca teknike, për ndërtimtari dhe arkitekturë, për shkenca teknologjike, për shkenca informatike dhe sociale, me gjithsej 14 programe studimore, shkruan MIA.

Rektori Aziz Pollozhani në orën e parë akademike theksoi se Universiteti “Nënë Terezë” do të fokusohet në nevojat e tregut të punës dhe në kohezionin e brendshëm social të cilat, ashtu siç tha, janë parakusht për hapa të suksesshëm drejt integrimit gjithëpërfshirës.

“Edhe pse për shkak të arsyeve procedurale dhe të tjera u anulua fillimi i vitit mësimor, të paraqiturit për këtë vit janë në nivel të pritjeve tona,  me atë do të organizohet  mësimi i nëntë programeve studimore prej gjithsej 14 programeve të akredituara. me mënyrën e tillë të studimit, duke i shmangur programet masive dhe studimore të imponuara në mënyrë konjukturale, ne do të sigurojmë studime cilësore dhe përgatitje të kuadrit për kontekstin e ri teknologjik”, tha Pollozhani, i cili më parë ishte ministër i Arsimit dhe Shkencës.

Ministri Pishtar Lutfiu tha se dituria, fuqia intelektuale, profesionaliteti dhe cilësia janë funksione, të cilat, ashtu siç shtoi, i kërkon bota e sotme moderne.

“Shkenca është pasaportë universale e cila i bashkon mendimet e mëdha dhe për atë hapja e këtij universiteti sot kërkon guxim, vullnet të mirë, mendje të mëdha dhe, para së gjithash, punë të mundimshme. Për atë mund të konsiderohet si pikë fillestare nga qëllimi ynë kryesor – e drejta njerëzore e barazisë dhe të bëhet pjesë e familjes së madhe evropiane edhe nga bota moderne. Fakultetet të cilat fillojnë të punojnë sot janë themeluar me drejtime mirë të analizuara, sipas kërkesës së tregut të punës. Të rinjve u ofrohen mundësi të cilat janë në pajtim me kërkesat e kohës dhe botës”, tha Lutfiu duke u dëshiruar sukses gjeneratës së parë të studentëve “Nënë Terezë” dhe kuadrit të angazhuar.

Ministri dhe rektori në fjalimet e tyre nuk kumtuan numër të studentëve të regjistruar në universitetin e ri. Lutfiu para një muaji tha se Konkursi ka parashikuar 1.220 vende për regjistrim në vitin e parë për të gjitha pesë fakultetet dhe se deri atëherë në aplikimin elektronik janë paraqitur 80 kandidatë për studime në universitetin e ri. Në konkursin e parë për kuadër arsimor, ndërkaq, kanë aplikuar 170 persona, ndërsa janë zgjedhur 45 të cilët i kanë plotësuar kushtet.

Për universitetin e ri nga buxheti janë siguruar 80 milionë denarë. Vendimi për hapjen e universitetit ishte marrë në dhjetor të vitit të kaluar kur ishte paralajmëruar se mësimi do të zhvillohet në tri gjuhë – shqip, maqedonisht, anglisht.

Mësimi do të mbahet në ndërtesën e LSM-së dhe në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup, derisa nuk ndërtohet objekt vetanak i universitetit. Fillimi i ndërtimit planifikohet për vitin 2017 në vendin e kazermës “Ilinden”.