JANEVA E BRAKTISI SEANCËN E KËSHILLIT TË PROKURORËVE PUBLIKË

340

Prokurorja speciale publike Katica Janeva e braktisi seancën e sotme të Këshillit të Prokurorëve Publikë në të cilën është shqyrtuar raporti i PSP-së, për shkak të së cilës ashtu siç tha, ofendimet personale nga anëtari i Këshillit, Zoran Sulejmanov.

“Ofendimet personale dhe nxjerrja e pyetjeve nga konteksti i Raportit konsideroj se nuk ka nevojë t’u përgjigjem dhe për atë e braktisa seancën. Por, konsideroj se edhe anëtarët e Këshillit të Prokurorëve Publikë gjithashtu e kanë braktisur seancën  sepse nuk e arsyetuan mënyrën në të cilën ka vepruar Sulejmanov”, tha Janeva.

Prokurorja speciale publike deklaroi se është e kënaqur nga mënyra në të cilën kanë komunikuar me Këshillin,  por që është e befasuar nga interesimi i tyre për punën e PSP-së.

“Shpresoj se do ta thellojmë bashkëpunimin. Anëtarët e Këshillit vendosën të vijnë t’i ndjekin në hapësirat e PSP-së, ku sipas autorizimeve të tyre do t’u tregohen edhe vetë materialet të cilat  i kemi”, tha Janeva.

Janeva të premten e braktisi edhe seancën e Komisionit kuvendar për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive në të cilën është shqyrtuar raporti gjashtëmujor për punën e Prokurorisë Speciale Publike.

Sipas Ligjit për Prokurori Speciale Publike, Janeva duhet të dorëzojë Raport për punën  e saj deri te Këshilli i Prokurorëve dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në çdo gjashtë muaj.

Comments